Telefoonnummer

06 - 1543 2075

E-mail

dorine@shiatsu-massage-tans.nl

Openingstijden

Op afspraak

 1. De cliënt is altijd tijdig op de afspraak aanwezig.
 2. Voor een behandeling worden algemene regels voor hygiëne aangehouden.
 3. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de sessie wordt 100% van het geldende tarief in rekening gebracht.
 4. Betaling geschiedt contant of per bank binnen 30 dagen na de sessie.
 5. De cliënt is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid.
 6. Aspecten die van belang zijn aangaande de gezondheid van de cliënt worden door de cliënt voorafgaand aan de sessie vermeld.
 7. Shiatsu Massage Tans streeft voor al haar massages en diensten een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening na.
 8. Shiatsu Massage Tans behoudt zich het recht u van behandeling uit te sluiten.
 9. Verwacht u een erotische massage, dan bent u niet welkom.

Aansprakelijkheid

 1. Shiatsu Massage Tans is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het behandelen of de gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van niet genoemde symptomen, blessures of aandoeningen die eigenlijk een behandeling van een arts vereisen.
 2. Alle behandelingen die worden aangeboden, zijn geen vervanging voor medisch onderzoek of het stellen van een medische diagnose. Wanneer u ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met (huis-)arts voordat u een afspraak maakt.
 3. Wanneer u zich laat behandelen, dan is dit geheel op eigen risico.

Privacy statement en dossiervorming

 1. Tijdens de behandelingen komen gegevens naar boven omtrent uw situatie en wat zich tijdens het verloop van de sessies voor heeft gedaan. Deze worden in een dossier vastgelegd.. Het betreft hier gegevens als hulpvraag, klachten persoonlijke omstandigheden en voortgang van het proces.
 2. Daarnaast worden NAW en contactgegevens in uw dossier opgenomen. NAW-gegevens worden enkel in het dossier opgenomen om contact met u op te kunnennemen en voor facturatie.
 3. Al deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, behalve in het geval behandeling in een later stadium aan een andere behandelaar wordt overgedragen. Pas na uw schriftelijke toestemming worden behandelverslagen aan de nieuwe behandelaar doorgegeven.
  De bewaartermijn is overeenkomstig de wet 15 jaar.
 4. Indien gewenst kunnen bovengenoemde gegevens door cliënt worden ingezien en bij beëindiging van de behandeling uit het bestand worden verwijderd. Daartoe dient cliënt een schriftelijk verzoek in te dienen.

Voor vragen kunt u altijd contact op nemen met Shiatsu Massage Tans.